【www.hy-hk.com--推荐】

 秋天是丰收的季节,在诗人创作的关于秋天的诗句肯定会有丰收这个话题的。下面我们为大家带来描写秋天丰收的诗句,仅供参考,希望能够帮到大家。

描写秋天丰收的诗句古诗词

 描写秋天丰收的诗句篇一

 1、冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。

 2、袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

 3、稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

 4、宁如凿空使,远致石榴花。

 5、芙蓉露下落,杨柳月中疏。

 6、夕雨红榴拆,新秋绿芋肥。

 7、喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟。

 8、信宿渔人还泛泛,清秋燕子故飞飞。

 9、春种一粒粟,秋收万颗子。

 10、浓绿万枝红一点,动人春色不须多。

 11、秋声万户竹,寒色五陵松。

 12、一夜绿荷霜剪破,赚他秋雨不成珠。

 13、若干生命若干春,有所丰收有所贫。

 14、五月榴花照眼明,枝间时见子初成。

 15、微雨过,小荷翻,榴花开欲然。

 16、落霞与孤骛齐飞,秋水共长天一色。

 17、秋宵月色胜春宵,万里霜天静寂寥。

 描写秋天丰收的诗句篇二

 1、丰收(新韵)

 夏风吹动谷连天,麦浪金波万里绵。

 赢穗压弯三尺杆,黄芒布满埂棋间。

 轰鸣机器忙收获,颗粒归仓粮囤圆。

 华夏人民勤苦作,中华昌盛庆丰年。

 2、丰收乐

 夏日麦儿黄,芬芳醉故乡。

 忙收心不倦,抢种意方长。

 力尽欢歌唱,筋疲笑语扬。

 丰昌酬汗水,岁晏酒飘香。

 3、农家丰收乐

 割收唯恐慢乡邻,秋动声声感物新。

 净雨无欺禾稻熟,开镰有望价钱臻。

 拉田往返沉丰醉,数现重来忘苦辛。

 农户耕年逢政运,小康走进万千人。

 4、庆丰收

 落日千山隔,烟村一水分。

 金秋清有韵,高月朗无云。

 谈笑丰收事,恭迎得意君。

 杯添菊花茗,相劝更殷勤。

 5、丰收乐

 声声布谷舞丰畴,庄户开镰喜麦收。

 阡陌牛鞭炸花脆,扯开嗓子唱悠悠。

 6、

 麦金黄,杏初尝。

 镰到丰收满野忙。

 烈日微风挥汗淌,喜颜歌唱囤仓粮。

 7、丰收

 缤纷五彩绘秋田,遍地红椒醉万千。

 稻海翻腾金色浪,高粱风涌赤红帆。

 葡萄似瑙枝头荡,苹果如灯树上悬。

 喜看农民怡笑脸,丰登五谷话丰年。

 拓展阅读:描写秋天丰收的词语

 1、果实累累:果实累累,此处读léi。累累:连续成串。

 2、五谷飘香:五谷指粮食,五谷即稻、黍、稷、麦、豆。秋天粮食成熟了,飘着香味。

 3、年丰时稔:稔:庄稼成熟。年成好,庄稼大丰收。

 4、丰收季节:秋天粮食等都成熟了,因此陈秋天是丰收的季节。

 5、一丛金黄:描写秋天果稻谷成熟了。

 6、五谷丰熟:指年成好,粮食丰收。同“五谷丰登”。

 7、麦穗两歧:一根麦长两个穗。比喻年成好,粮食丰收。

 8、稻谷飘香:秋天稻谷成熟了,飘着阵阵香味。

 9、硕果累累:累累:连续成串。秋天果实成熟了,一串一串的。

 10、黄澄澄:具有金子般颜色的。如:黄澄澄的麦穗。

 11、丰收在望:丰收的景象看得见。丰收:大多指农产品丰收。在:马上。望:预料、希望。

 12、五谷丰登:登:成熟。指年成好,粮食丰收。

 13、盈车嘉穗:盈:满。稻重长得茁壮,一棵就能装满一车。形容粮食丰收。

 14、秋雨绵绵:指金秋时节的雨,预示着丰收与喜悦。

 15、金色的麦田:秋天麦子成熟了,看上去一片金黄色。所以称为金色的麦田。

 16、穰穰满家:穰穰:丰盛。形容获得丰收,粮食满仓。

 17、时和年丰:和:和平;年:年成;丰:盛,多。风调雨顺,五谷丰登。

 18、仓箱可期:仓箱:盛粮食的工具。粮仓有望装满。比喻丰收大有希望。

 19、硕果累累:硕果,大的果实。累累,形容积累很多。指结的大的果实特别多。也比喻取得的优异成绩相当多。

 20、瓜果飘香:瓜果成熟时的芳香,一般用来描写秋天。

 21、丰收在望:丰收的景象看得见丰收:大多指农产品丰收。


 更多相关文章推荐阅读: 

1.关于描写秋天凄凉的诗句

2.小学生秋天的景色的诗句

3.关于描写秋天的诗句 古诗大全

4.写秋天景色的诗句 古诗词

5.初中描写秋天的诗句

6.小学生描绘秋天的诗句

7.初中写秋天的诗句

8.写出描写秋天的诗句

9.手抄报秋天的诗句

10.关于赞美秋天的诗句古诗词

本文来源:https://www.hy-hk.com/299780.html